FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ABSTRAKT

Termín podání přihlášky abstrakt: 31.1.2022

Přijímáme již pouze přihlášky abstrakt do posterové sekce

Žádáme autory pro podání abstrakt elektronickou formou. Formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz níže. Abstrakta jsou přijímány pouze v českém nebo anglickém jazyce!

ON-LINE FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ABSTRAKT

INSTRUKCE PRO ŘEČNÍKY

1.Jak nahrát Vaši prezentaci v místě kongresu

Prosíme o vložení všech digitálních souborů a příloh k tomu potřebných, v technické režii v zadní části hlavního sálu. Techničtí specialisté Vám pomůžou nahrát Vaše prezentace a vše tak bude připraveno před začátkem Vaší sekce.
Prosíme, přijďte do technické režie nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. V případě, že Vaše sekce je v programu jako první v daný den, nahrajte přednášku o den dříve.

Otevírací hodiny hlavního sálu:

 • Čtvrtek, 19. 5. 2022 08.30 – 17:00
 • Pátek, 20. 5. 2022 08.30 – 17:00
 • Sobota, 21. 5. 2022 08.30 – 17:00
Aby se předešlo jakémukoliv problému s Vaší prezentací, ujistěte se, zda prezentace splňuje všechny instrukceuvedeny níže.

2. Jak připravit Vaši prezentaci

PowerPoint instrukce:

Šablona pro tvorbu posteru je ke stažení zde (ve formátu .ppt) .

Doporučujeme uložení ve formátu PPT(x) (lépe než PPS). Pro optimální kompatibilitu jsou vhodné verze 2007 či 2010 či vyšší. PDF formát je taktéž podporován.
Vaši prezentaci připravte ve formátu 16:9 (plátna v sálech jsou ve formátu 16:9). Pokud používáte platformu Apple, nebo pokud trváte na prezentaci z vlastního počítače, dostavte se do technické režie alespoň 3 hodiny před začátkem sekce, abychom s touto skutečností byly obeznámeni.

Obrázky/Videa:

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do technické režie, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Preferovaný formát pro videa je MPEG / MPEG 4.

Fonty:

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech versionof Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup: Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

3. Jak uložit a nahrát Vaši prezentaci

Jak uložit Vaši prezentaci:

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií: CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW), USB flashdisc.
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.).
 • Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

4. Ostatní informace

Když bude po skončení sekce, ve které prezentujete, Vaše prezentace budou vymazány ze všech počítačů. Váš vlastní počítač bude akceptován pouze v urgentních případech.

5. Technické vybavení místností

Místnosti budou standartně vybaveny následující technikou:

 • Dataprojektor (3x): Full HD 10000 ANSI
 • Plátno (3x): 496 x 279 cm
 • Časomíra
 • Zelené laserové ukazovátko / dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem
 • Mikrofony
 • HDMI a VGA připojení


Zlatý partner

Bronzový partner

Partner

Mediální partner

VYSTAVOVATELÉ