Partner

Dental Monitoring

DentalMonitoring is the only AI-based solution expanding all practices into a virtual environment. From patient acquisition and case conversion to remote follow up of all treatments, our technology implements a scalable workflow to patient treatment applicable to all brands and all appliances, both fixed and removable.

DentalMonitoring je jediné řešení založené na umělé inteligenci, které napomáhá všem praxím do virtuálního prostředí. Naše technologie zavádí škálovatelný pracovní postup pro léčbu pacientů použitelný u všech značek výrobců bez ohledu na typ léčby s fixními, snímatelnými nebo fóliovými aparáty.

Web pages: www.dental-monitoring.com

Gold partner

Bronze partner

Partner

Media partners

EXHIBITORS